november, 2019

03nov9:30 am10:30 amSunday Church SchoolSunday 9:30am to 10:30am

06nov7:00 pm8:30 pmWednesday Bible Study7:00pm Prayer Meeting / 7:30pm Bible Study

10nov9:30 am10:30 amSunday Church SchoolSunday 9:30am to 10:30am

13nov7:00 pm8:30 pmWednesday Bible Study7:00pm Prayer Meeting / 7:30pm Bible Study

17nov9:30 am10:30 amSunday Church SchoolSunday 9:30am to 10:30am

20nov7:00 pm8:30 pmWednesday Bible Study7:00pm Prayer Meeting / 7:30pm Bible Study

24nov9:30 am10:30 amSunday Church SchoolSunday 9:30am to 10:30am

27nov7:00 pm8:30 pmWednesday Bible Study7:00pm Prayer Meeting / 7:30pm Bible Study

X